APOKALIPSIS 8:3

3Naž bḻa' yetó wbás che ya'abá, na' noe'e to že'n yale da' naken ya oro, na' wzíe' žoe'e bkog da' žen' ya'abá che Dios. Bnéẕjwgake' ḻe' yale ẕen nich gonen' toze ḻen yeḻa' ẕchaḻjḻen Dios chegak yógo'te benách ka' che Benne' Criston', na' bzeyen' ḻo bkogen' da' naken ya oro, da' den ḻaw latje blon'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More