APOKALIPSIS 1:20

20Da' ni naken da' ngache' kan nak chegak gaže belj baní' ka', da' ka' bḻe'elo' noa'a ḻo na'a ḻi ža, na' kan zej nak da' gaže da' zej nwan' yi' da' zej naken ya oro. Gaže belj baní' ka' zej nakba' da' žsaka' ḻeben gaže wbás chegak gaže kwe' benách chia' ka', na' da' gaže da' zej nwan' yi' zej naken da' žsaka' ḻeben gaže kwe' benách chia' ka'.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More