SAN MATEO 1:1

1Loo libr ndxè' nda' cuent cón che'n rye mèn co' ngòc xudgool che'n Jesucrist co' nde bin David co' ngòc rey póla. No nda' loo libr ndxè' cuent le' Jesucrist nac bin che'n tedib mbi' co' ngo ban más pólle'a. Mbi'a ngro' lèe Abraham.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More