LITULN 27:12

12Libuln ni utaal aayoonn yaa fuu ni n-yoonn mu na kan, naa ŋan ti li bi kiloloŋ ngbaan ponn ni. Nima le ti ponn ni binib pam bui ke ni ŋan ti nyan kiloloŋ ngbaan ponn ni, ki pɔɔk tibaa ki fuu Fiiniks, kitiŋ ki bi Krete aadikl paab na. Kiloloŋ bi nima. Libuln ni utaal yaa fuu ni n-yoonn mu na kan, ni ŋan ke timi aaŋɔb li bi ki ponn ni. Kiloloŋ ngbaan aah bi liwilir wɔb pu na, nima le libuln aan ŋma pii timi nima.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1574 Languages.

Learn More