LITULN 21:24

24Bi ga buen Uwumbɔr aadichal ni, bin ti ŋa bibaa chain. Aa mu li dii bi cha, ki mu ti ŋa aabaa chain, ki tii bi ŋimombil, bin ti daa tiwan ki toor kitork ki tii Uwumbɔr, ki kuu baayikpir. Aa yaa ŋa kena kan, binib mɔmɔk ga bee ke aa mu dii Moses aakaal. Bi ga bee ke binib bi len ke saa dii Moses aakaal na, baa len mbamɔn.

Share this Verse:

FREE!

One App.
859 Languages.

Learn More