Zephaniah 3:7

7Taani hagaa ubbaa Yerusalaamessi oottada, 'Simmi ta asai tana bonchchana; taani seeriyo seeraakka ekkana; taani azazidobaakka dogenna' yaagaas. SHin eti kaseegaappekka yaa yaa bantta oosuwan tuniiddi biidosona" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1633 Languages.

Learn More