Roome 9:4

4Eti Israa7eela asata; Xoossai eta ba naata oottidi, ba bonchchuwaa etaara shaakkiis. Etaara maacettidi, higgiyaa etau immiis. Eti Xoossau bessiya ogiyan goinnoosona; qassi Xoossai immana giidoogaakka ekkidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More