Roome 9:21

21Woikko urqqaa medhdhiyaagee ba medhdhiyo urqqaa ba koyiyoogaadan oottanaunne issi mala urqqaappe issuwaa bonchcho miishsha oottidi, qassi issuwaa tooshe ooso oottiyo miishsha oottidi medhdhanau au maati baawee?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More