Ajjuutaa 19:17

17Hegaappe guyyiyan, taani issi kiitanchchai awan eqqidaagaa be7aas. He kiitanchchai saluwan xoqqidi paalliya kafo ubbatuyyo ba qaalaa xoqqu oottidi, “Haa yiite. Xoossaa kahuwaayyo issisaa shiiqite.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More