Ajjuutaa 19:1

1Hegaappe guyyiyan, saluwan daro asaa wocamadan wocamiya wolqqaama cenggurssai hagaadan yaagiyaagaa taani siyaas; “Xoossaa galatai gakko. Atotettai, bonchchoinne wolqqai nu Xoossaassa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More