Ajjuutaa 18:3

3Aissi giikko, asa zare ubbaa ba shaaramuxiyo wolqqaama woine eessaa ushshaasu. Sa7aa kawoti iira shaaramuxidosona. I ishalo wolqqaa gaasuwan sa7an de7iya zal77anchchati duretidosona” yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More