Ajjuutaa 18:21

21Hegaappe guyyiyan, wolqqaama kiitanchchai woxa milatiya gita shuchchaa denttidi, abban oliis. Olidi hagaadan yaagiis; “Gita katamiyaa Baabiloona sugin, hagaadan kunddana; a hachchippe sinttanau mulekka beettukku.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More