Ajjuutaa 18:19

19Eti bantta huuphiyan buhiyaa qolidi, waassidosonanne kayyottidosona; “Abban markkabeti de7iyo ubbaa ba aquwan dureyida gita katameeyyo aayye7ana! Qassi iyyo de7iyaabai ubbai issi saate giddon xayi bayiis” yaagidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More