Ajjuutaa 17:3

3He kiitanchchai tana Geeshsha Ayyaanan bazzo ekki efiis. Hegan taani issi mishiriyo cashsha sunttai bolla ubban xaafetti uttido zo7o do7aa toggidaaro be7aas; he do7aayyo laappun huupheenne tammu kacee de7ees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1607 Languages.

Learn More