Numbers 6:19

19"'Bana GODAAYYO dummayida Naaziraawee ba huuphiyaa meedettidoogaappe guyyiyan, qeesee doisettida dorssa orggiyaa missaa, irshshoi gelibeenna issi komppuwaanne issi lee7e lichchakkuwaa ekkidi, ha Naaziraawiyaa kushiyan wotto.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1646 Languages.

Learn More