Numbers 5:8

8SHin he naaqettida uri haiqqidaba gidikkonne, edaa ekkanau au mata dabboi xayikko, he edai GODAASSA. He edatiyo edai naaqqida urai maarettanau yarshshuwaassi immiyo dorssa orggiyaara issippe qeesiyaayyo imetto.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1594 Languages.

Learn More