Numbers 29:13

13GODAA tonggu giidi sawana mala, taman yarshshiyo tammanne heezzu mirggota, naa77u dorssa orggetanne issi laitta gidido tammanne oiddu dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More