Nehemiah 9:37

37Nu nagaraa gishshau, neeni nu bollan denttido kawoti biittaa anjjuwaa ubbaa eti go77ettoosona. Qassi nu bollaaninne nu mehiyaa bollan bantta koyidobaa oottoosona; nuunikka gita metuwaa giddon de7oos" yaagidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More