Nehemiah 8:4

4Iziri eqqidi nabbabanau mittaappe giigissido madirakiyaa bollan eqqiis. Appe ushachcha baggaara Matiitiyaa, SHamaa7iyaa, Anaaya, Ooriyoona, Hilqqiyaanne Ma7iseeya giyo asati eqqidosona. Haddirssa baggaara qassi Padaaya, Mishaa7eela, Malkkiyaa, Hashuuma, Hashibadanaaha, Zakkaariyaasanne Mashulaama giyo asati eqqidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1257 Languages.

Learn More