Nehemiah 8:3

3Ehiidi Haattaa Penggiyaa sinttan de7iya dabaaban eqqidi, attumau maccau, akeekanau danddayiya asa ubbau Higgiyaa Maxaafaa maalladoppe gallassa seetai gakkanaashin nabbabiis; asaikka loitti ezggidi siyiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1634 Languages.

Learn More