Marqqoosa 15:1

1Maallado guuran sohuwaara qeese halaqati cimatuuranne higgiyaa tamaarissiyaageetuura yaa7aa asa ubbaara maqettidi, Yesuusa qachchidi efiidi, PHilaaxoosayyo aattidi immidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1610 Languages.

Learn More