Marqqoosa 10:1

1Yesuusi hegaappe denddidi, Yihudaa biitti biis; biidi Yorddaanoosa SHaafaa pinniis. Daro asai naa77anttuwaa akko shiiqin, kaseegaadankka he asaa tamaarissuwaa doommiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More