Luqaasa 6:9

9Hegaappe guyyiyan, Yesuusi eta, “'Higgee Sambbatan lo77obaa oottanaagaa azaziiyye? Iitabaa oottanaagaa azazii? Asa shemppo ashshanaagaa azaziiyye woranaagaa azazii?' yaagada inttena oichchais” yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More