Leviticus 27:33

33Tammantta mehiyaa iita gidin lo77o gidinkka dooroppo; woi a haraara laammoppo. Laammikkonne koiroogeenne laamiyaa immidoogeenne naa77aikka GODAASSI geeshsha gidoosonappe attin, zaaridi wozanau danddayenna' yaaga" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More