Lamentations 2:17

17GODAI ba halchchidoogaa oottiis; beni wode i awaajjido ba qaalaakka poliis. Yerusalaamissi qarettennan o qoliis. I morkketakka ufaissiis; o huqqunnidaageetu wolqqaakka xoqqu xoqqu oottiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1646 Languages.

Learn More