Joshua 6:5

5Hegaappe guyyiyan malkkatata punettaa goochchidi punniyoogaa siyiyo wode, sohuwaara asai ubbai ba qaalaa xoqqu oottidi waasso. Yaatobare katamaa dirssaa gimbbee kunddana; kunddin asai ubbai sinttau lauhu giidi gelana" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1607 Languages.

Learn More