Joshua 6:24

24Hegaappe guyyiyan katamaanne a giddon de7iyaabaa ubbaa taman xuuggidosona; shin biraanne worqqaa qassi nahaasiyaappenne birataappe oosettida miishshata GODAA buquraa minjjiyo sohuwan wottidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1641 Languages.

Learn More