Joshua 3:4

4Intte kase ha ogiyaara bi erenna gishshau, intte baana ogiyaa eti inttena bessana. SHin Maachchaa Taabootaakko shiiqoppite; Maachchaa Taabootaappe naa77u sha7u wara gidiyaagaa keena haahuwan eqqite" yaagidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More