Jeremiah 9:3

3GODAI hagaadan yaagees; "Ta asati bantta inxxarssan wordduwaa odanau ubba wode giigi uttidosona; eta biittan tumaa gishshaa worddoi minniis. Eti iitaappe iitau aadhdhoosona; tana erokkona" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More