Jeremiah 7:14

14Hegaa gishshau, taani Seelo bolli oottidoogaa, hagan intte ammanettiyo, ta sunttan xeegettida ha Beeta Maqidasiyaa bollikka oottana. Intteyyoonne kase intte aawatuyyo immido sohuwan hagan, taani Seelo bolli oottidoogaa malaa zaarettada oottana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More