Jeremiah 44:6

6Hegaa gaasuwan ta suulliya hanqqoinne yiilloi tigettiis; tigettidi Yihudaa katamatuuninne Yerusalaame ogetun eexxiis. Etikka hachchi intte be7iyoogaadan, kolettidaageetanne baisa gididosona' yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More