Jeremiah 42:6

6Nuuni dosiyoobaa gidin, ixxiyoobaa gidinkka, nuuni nena akko kiittiyo GODAI nu Xoossai azaziyoobaa nuuni oottana. Aissi giikko, nuuni ayyo azazettikko, nuuyyo ubbabai lo77o gidana" yaagidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More