Jeremiah 36:6

6Hegaa gishshau, neeni asai xoomiyo gallassi GODAA Beeta Maqidasiyaa baada, taani yootin, neeni xaatta maxaafan xaafido GODAA qaalaa etau nabbaba; bantta katamatuppe yiida Yihudaa asau ubbaukka nabbaba.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1633 Languages.

Learn More