Jeremiah 3:14

14Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo, ammanettenna asatoo, simmite; aissi giikko, taani intte azinaa. Taani inttena issuwaa issi katamaappe, naa77aa issi yaraappe doorada ekkana; ekkada inttena Xiyoone ehaana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1641 Languages.

Learn More