Jeremiah 3:12

12Ba; baada huuphessa baggaassi hagaadan yaagada awaajja; 'GODAI hagaadan yaagees; "Bii, ammanoi bainna Israa7eelee, simma! Taani maarotai kumidoogaa gidiyo gishshau, taani nena iita aifiyan xeellikke. Merinau hanqqettikke.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1640 Languages.

Learn More