Jeremiah 25:31

31A wocamai sa7aa gaxaa gakkidi siyettees. Aissi giikko, GODAAYYO kawotettatuura mootoi de7ees. GODAI asa ubbaara pirddettana; i iitata bisuwau aattidi immana. Taani GODAI hagaa odaas' yaaga" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More