Jeremiah 16:18

18Taani eta iitatettaanne eta nagaraa gishshaa etau naa77u kushiyaa zaarana. Aissi giikko, eti bantta ixettida eeqatun, he aha milatiyaageetun ta biittaa tunissidosonanne bantta sheneyiya misiletun ta laataa kunttidosona" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1550 Languages.

Learn More