Isaiah 26:21

21Biittaa bollan de7iya asaa, eta nagaraa gishshau qaxxayanau, GODAI ba de7iyoosaappe kiyidi yees. Biittaikka ba bollan gukkida suuttaa qonccissana; woridoogeetakka naa77antto genttenna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More