Isaiah 17:10

10Aissi giikko, intte inttena Ashshiyaagaa, Xoossaa dogideta; intte baqati attiyo wogga Zaallaakka hassayibeekketa. Hegaa gishshau, neeni lo77o mittata tokkikkokka, kare biittaappe yiida lo77o ataakilttiyaa tokkikkokka,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More