Hosea 3:5

5Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai simmidi, GODAA bantta Xoossaanne Daawita bantta kawuwaa koyana; koyidi wurssetta gallassatun eti kokkoriiddi, GODAAKKONNE a anjjuwaakko yaana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More