Genesis 34:7

7Yaaqooba attuma naati hegaa siyidosaara bazzoppe yiidosona; eti azzanidosonanne yiillotidosona; aissi giikko, SHekeemi Yaaqooba na7iyo dafi efiidi mooriyoogan, Israa7eela bolli pokkobaa, oottanau bessennabaa oottiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1633 Languages.

Learn More