Ezekiel 8:6

6Qassikka i tau hagaadan yaagiis; "Laa asa na7au, eti oottiyoobaa be7ai? Tana ta Beeta Maqidasiyaappe haassanau Israa7eela asai oottiyo gita tunatettaa be7ai? Hegaappekka aadhdhiya tunatettaa neeni biron be7ana" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More