Ezekiel 8:11

11Etappe sintta baggaara Israa7eela asaappe laappun tammu cimati eqqidosona; qassi SHaafaana na7aa Yazaaneekka eta giddon eqqiis. Ubbaikka ixaanaa cuwayiyoobaa bantta kushiyan oiqqidosona; ixaanaa cuwaikka toqqattees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1610 Languages.

Learn More