Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 7:8

8Xoossai Abrahaama zaree qaxxarettana mala aara maacettin, Yisaaqa i yelidi, hosppuntta gallassi qaxxariis; Yisaaqi Yaaqooba qaxxarin, qassi Yaaqoobi tammanne naa77u aawatu halaqata qaxxariis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More