Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 7:10

10A waaye ubbaappekka a kessiis; qassi Gibxxe kawuwaa sinttankka nashuwaanne aadhdhida eratettaa ayyo immiis; Gibxxe kawoi Yooseefassi Gibxxe biittaanne ba keetta ubbaa haaranaadan, sunttatettaa immiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More