Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 27:43

43SHin mato halaqai PHauloosa ashshanau koyidi, wotaaddaratu zoretaa ixxiis; haattaa waraa eriya ubbai markkabiyaappe haattan guppi guppidi kasetidi gaxaa kiyana mala azaziis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1618 Languages.

Learn More