Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 27:10

10“Asau, nu buussan gita boshainne daro qohoi de7anaagee tau beettees; bashshai yiyoogee caanaa bollanne markkabiyaa bolla xalaalaani gidenna; nu shemppuwaa bollikka yaana” yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More