Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 2:33

33Hegaa gishshau, Xoossai baappe ushachcha baggan a xoqqu xoqqu oottidi, ayyo Geeshsha Ayyaanaa immana giidoogaadan, Geeshsha Ayyaanaa ekkidi, hagaa intte ha77i be7iyoogaanne siyiyoogaa nu bolli gussiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More