Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 2:22

22“Israa7eela asatoo, ha qaalaa siyite; Naazireeta Yesuusi intte giddon Xoossai banan oottido wolqqaama oosuwan, oorattabaaninne malaatan intteyyo qonccissido asa; hegaa inttekka ereeta.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More