Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 14:27

27Simmidi Anxxookiyaa gakkido wode woosa keettaa asaa shiishshidi, Xoossai banttanaara issippe oottido ubbabaanne, Aihuda gidenna asai ammanana mala, etau penggiyaa dooyidoogaa, asau yootidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More